Søk

Blogg

Vil du legge inn et innlegg i bloggen vår? Skriv innlegget i en epost, legg ved evt bilder og videolink og send til blogg@lukkopp.no

Bekymringsbrev

Torsdag, Mars 11, 2021

Bekymringsbrev utarbeidet av teamet bak lukkopp.no. Dette brevet ble sendt til alle relevante instanser i Nordre Follo Kommune, inkludert ordfører, kommuneoverlege og samtlige skole og barnehageansatte i månedskiftet februar/mars.

Lignende brev er også sendt Statsministerens kontor og Barneombudet.

 

Vi ønsker å informere og ansvarliggjøre alle instanser.

Bekymringsbrev 

 

Kolbotn, 28.2.21

 

29.01.21 publiserte Oppegård avis en artikkel med overskriften «Enda flere smittet av korona- disse skolene er berørt.» I artikkelen skriver redaktør Sigbjørn Vedeld at flere hundre personer er satt i karantene grunnet utbruddet ved Tårnåsen skole. Kommunen gikk samme dag ut med smittetilfellene på en skole i Nordre Follo og sa at de fleste tilfellene var tilknyttet 1. trinn ved skolen. Som en konsekvens gikk rektor på skolen ut i lokalavisen med video til barna på 1 trinn: Vi gjengir den her, ikke for å henge ut denne rektoren spesielt, men som et eksempel på hvor galt det kan gå når virusfrykten råder og kommuneledelsen krever kontroll. Vi mener dette er symptomatisk på hvordan barn blir skadelidende i kampen mot et relativt uskyldig virus:   

 

«Hei, kjære alle førsteklassinger. Det er rektor .... da og Pippi som hilser til dere. Og vet dere hva: Et øyeblikk. Hva sa du, Pippi. Jammen, jeg skal si det. Dere. Jeg vet at dere nå har vært så flinke og vært og tatt Corona test. Og vet dere hva. Hva sa du, Pippi. Ja, jeg skal si det. Ja, jeg skal det. Pippi må også gå å ta Corona test. Og det er det vi skal nå. Og jeg har fortalt Pippi at dere har vært der og hun er kjempestolt over at dere har gjort det. Og så er det jo sånn dere at derfor dere går og tar den Corona testen, det er jo fordi at ikke mange andre skal bli smitta. Sånn at vi kan passe på hverandre. For hvis du skulle få det og sånt så, det er mange barn som nesten ikke merker det engang, ikke sant. Men det er veldig viktig at vi hjelper å passe på hverandre. Eller hva sier du, Pippi. Hva sier du? Ja. Ok, dere.  Jeg og er veldig stolt av dere og så håper jeg at vi snart sees på skolen. Hadé.»

 

Vår bekymring går på ordlyden i videohilsenen. Barn helt ned til 6-7 års alder læres her opp til at de er farlige for voksne. De må teste seg så ikke mange andre blir syke. Det kan minne om skremselspropaganda og verstefallstenkning som vi ellers bare kjenner fra myndighetene. Samtidig stusser vi over at  rektor og Pippi er stolte av førsteklassingene og at de er så flinke som tar Corona test – for at andre ikke skal bli smitta. Hva går stoltheten og flinkheten ut på? Er det ikke like stor grunn til å være stolt av barn (og foreldre) som sier nei til å ta testen – for den er vel frivillig? Det kan nesten høres ut som den ikke er det, og det er uheldig. Er helt friske barn «flinke» fordi de voksne truer dem til å få en pinne stukket opp i nesen? Noe som er både vondt og traumatiserende. Et normalt forløp er å ta med barnet til legen om barnet selv er sykt. Ikke si at de kanskje bærer på en smitte som kan gjøre andre svært syke. Noe som også er helt urealistisk når vi vet at skolebarn hverken blir syke selv eller er smitteoverførere av dette viruset, noe forskning har vist. PCR-testen og dens gyldighet er svært omdiskutert.

 

Det er slik vi ser det skremmende at friske skolebarn blir brukt av lokale myndigheter i en slags galskapens teater. I realiteten var to 85-åringer gått bort på et sykehjem en hel mil unna. 

Det viste seg i ettertid at det ikke var engelsk virus på skolen og få var berørt. Man har iscenesatt et uhyggelig skuespill for en rekke barn, testet og isolert dem, spredd angst og nektet de omgang med venner nær sagt uten gyldig grunn.  

 

På FB- siden «Follo hjelper Follo» skriver en prest at barna på Tårnåsen skole skal isoleres og ikke engang får leke utendørs. Dette er som mishandling å regne og uetisk. Så har vi personvern. Sykdom er privat.  

 

Vi som skriver dette, er en gruppe voksne som er bekymret for våre barn og unge. Nedstengingen av samfunnet og de såkalte smitteverntiltakene har i mange familier ført til tap av arbeid som igjen har gitt og gir økonomiske problemer for mange barnefamilier. Splittelsen i samfunnet, polariteten som har oppstått fører for mange til samlivsbrudd og tap av venner og øvrig familie. Konsekvensen av dette er at barns oppvekstsvilkår desimeres, noe som mest sannsynlig vil komme til å prege de som voksne og i kommende generasjoner. 

 

Barn og unge er utsatt for daglig psykisk og latent vold som nå har vart i 11 måneder. Dette påføres de av autoritetspersoner som lærere, politikere, rektorer og foreldre for å nevne noen.  De siste 11 mnd. er barn og unge også blitt påført daglig frykt. De blir fortalt at selve deres eksistens er farlig og kan mulig drepe gamle besteforeldre eller til og med egne foreldre eller søsken som sies å være i risikogruppa. Dette for et virus som har en overlevelsesrate på 99,976 %. Hvordan vil barnet ha det hvis noen av ens nære skulle dø? Vil de skylde på seg selv? For det er jo det vi sier til dem. Barn og unge tvinges til å sette hele livet på vent.  Det gjelder alt fra utdannelse og idrett til samvær, bursdagsfeiringer, konfirmasjoner, samt all form for kultur er borte fra hverdagen. Tilbake sitter de ensomme og isolert med skremte foreldre som sier det er farlig å puste.


Før, og fortsatt hvis vi spør en psykolog, var det ansett som en psykisk lidelse å være redd for virus og pandemier. I dag oppfordres det til frykt, vi skal være livredde alle sammen. Det er noe barn får med seg og som har blitt en del av deres hverdag.


Når et individ opplever mye frykt settes amygdala i hjernen seg i hyppig alarmberedskap. Kroppen blir stresset og øker sin produksjon av stresshormoner. Dette fører til en endring i hjernen som kan være vanskelig å reversere. Nå opplever barn og unge at uansett hvor de snur seg, ser de redde mennesker som er redde for dem og redde for seg selv. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvordan det oppleves for barn. 
I tillegg til den psykiske volden de utsettes for, utsettes de også for å få varige fysiske skader av å tvinges til å bruke antibac-sprit mange ganger om dagen som har pågått i hver dag i nesten et helt år. Antibac inneholder farlige stoffer som blant annet er kreftfremkallende og eksemfremkallende. Eksem må en slite med resten av livet. Åpne sår i hender gjør det lettere for bakterier å feste seg og infeksjoner skapes.

 

Denne overdrevne rensligheten kan gi barn store psykiske plager som tvangslidelser senere i livet. Det finnes mye forskning på lidelsen OCD (Obsessive-compulsive disorder) og hvordan den oppstår blant annet fra overrenslighet.
Barn og unge utsettes også i stor grad for utestengelse som er knyttet til mobbing. Dette fordi de ikke får være så mange sammen, ikke får være inne hos hverandre og må velge seg «korona venner» og» nærkontakter». Ved å nekte de å berøre hverandre og at det begrenses hvem de kan gi en klem, fratas de viktige endorfiner som er nødvendige for lykkefølelsen. 
Masker tar bort naturlig mimikk som utgjør mer enn 70% av hvordan vi oppfatter hverandre. Dermed fratas muligheten for mentalisering, noe som er direkte farlig for de minste barna. Det lille de leser fra foreldrenes og andre voksne sine øyne er frykt. Dette er det forsket mye på, se blant annet «still face eksperimentet».


Vi mener dette må undersøkes nøye og vi mener dere som fagpersoner må komme ut og fortelle hva dette gjør med barn og unge, og de enorme og langtidsvirkende skader vi voksne i samfunnet påfører dem. Det er vårt ansvar. Gjør vi ikke noe, er hver og en av oss ansvarlige for manglende handling. Vi har et personlig ansvar for å beskytte våre barn, ikke påføre skade og melde ifra når barn og unges integritet krenkes.

 

Vi ønsker at mottagerne av dette brevet gjør sine egne undersøkelser og tar på seg det samfunnsansvaret de er gitt og blir en stemme for våre barn og unge. At dere som fagpersoner kan se de lidelser barn og unge nå er påført, og jobber for å kreve at hverdagen deres gjøres «coronafri».

 

Vi krever at det fattes vedtak om at barn og skoler skal fritas fra alt av restriksjoner og at skoler settes til permanent grønt nivå, da forstyrrelser av barns hverdag er en mye større trussel enn corona. Vår bekymring og krav om drastiske og akutte tiltak er støttet av 245 norske psykologer som varsler om at situasjonen ikke er bærekraftig: De er vitne til at friske barn nå blir syke. Konsekvensene vil være stadig flere barn og unge med stadig mer alvorlige psykiske vansker og et stadig dårligere psykisk helsetilbud. (Link under.) 

 

Svar utbedes innen 05. 03.21

Med vennlig hilsen

Bekymrede voksne i gruppen Follo For Frihet

Teamet bak https://www.lukkopp.no


Vi ber om at brevet journalføres.

 

Relevante lenker: 

https://cormandrostenreview.com

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/stenger-ned-uten-a-vite-noe/73335612: 

 

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vA3jdV/roedt-nivaa-paa-skoler-i-nordre-follo-ikke-med-lett-hjerte-vi-gjoer-slike-vurderinger

 

https://www.nrk.no/ytring/misbruk-av-fore-var-prinsippet-1.15354224

 

https://www.oavis.no/floysbonn-skole-kolbotn-skole-korona/enda-flere-smittet-av-korona--disse-skolene-er-berort/549750

 

Eksperter er alvorlig bekymret for barn og unge: 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/nA4VyB/ekspertenes-kritiske-corona-dom-alvorlig-bekymret?fbclid=IwAR3vmig_moPEDQnt2UeKndEUZ75JIAjuvc_fZCNLCwOldw1Vs4F-Bfk6gCE

 

Overlege Halvor Næss: Et overgrep mot befolkningen

 https://hemali.no/siste/det-trengs-sterke-ord-for-a-beskrive-det-myndighetene-na-gjor-med-samfunnet/

 

Still face-eksperimentet:

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

 

Bekymring fra 245 norske psykologspesialister og psykologer

https://www.nrk.no/ytring/bekymringsmelding-1.15380488?fbclid=IwAR2w7nxuBftQHxYswgzH7QvfX5LzH3H4mAUITkhUZXK-x3hWuKb4CwZ2bRo  

 

Elever er ikke smittsomme: 

https://steigan.no/2020/12/elevene-pa-skolene-er-ikke-smittsomme-de-smitter-heller-ikke-laererne-sine/

 

Ingen kommentarer enda