Søk

Blogg

Vil du legge inn et innlegg i bloggen vår? Skriv innlegget i en epost, legg ved evt bilder og videolink og send til blogg@lukkopp.no

Det finnes svært effektiv behandling for Covid-19

Torsdag, Februar 4, 2021

Det finnes medisiner som behandler covid-19 effektivt.

Søker man på Ivermectin eller Hydroksyklorokin, finner man ett vell av informasjon som beviser disse medisinenes effektivitet. 

I Norge får man ikke disse medisinene, selv ikke om man uttrykkelig ber om det. Du lurer kanskje på hvorfor ikke? Det er ganske enkelt, dersom det finnes effektiv behandling for sykdommen, er det ikke lenger en pandemi. Da forsvinner grunnlaget for regjeringens kriselover og gjør dem ulovlige. Derfor lar de heller Nordmenn dø, helt unødvendig.

Legg også merke til at legen sier at brukt til profylakse, dvs. forebygging, er Ivermectin 100% effektiv. Ingen som tar Ivermectin blir syke.

 

Legen i dette klippet er svært dyktig og forklarer situasjonen veldig bra. 

Ingen kommentarer enda