Søk

Blogg

Vil du legge inn et innlegg i bloggen vår? Skriv innlegget i en epost, legg ved evt bilder og videolink og send til blogg@lukkopp.no

Om helse

Tirsdag, Februar 16, 2021

Hva gjør koronasituasjonen med helsa vår?

Kan en blind ha god helse? Mange vil svare ja selv om den blinde ikke er fysisk perfekt. Dersom man spør folk om de har god helse, vil mange svare slik som: Jo takk helsa er god, jeg kan «gå på fjelltoppen», «stå i jobben», «dra til syden», «gå i kirken» osv. Svaret vil ofte være basert på personlig opplevelse av evne til å gjøre eller delta i ting.

Analyserer man myndighetenes nedstengning av samfunnet det siste året, er det nettopp mulighetene til å gjøre ting som er blitt vanskelig eller umulig. Kirken er stengt, foreningslivet er stengt, folk er blitt permitterte eller har mistet jobben for godt. Kulturlivet er stengt. Reiser til eller besøk av venner og familie er blitt umulig osv osv.

I korthet har myndighetene avstengt mange av de tingene mange forbinder med god helse å kunne gjøre. Sagt på en annen måte, myndighetenes inngrep har samme effekt på folks livsutfoldelse som om befolkningen hadde fått betydelig økte helseplager. Mange ville nok heller mistet en hånd enn å fortsette å leve i det dystopiske samfunnet politikerne er i ferd med å skape.

Og enda verre, myndighetenes virksomhet gir også befolkningen alvorlige kliniske helseplager.

-----Myndighetenes langvarige frykt og skremselspropaganda gir folk angst, stress, PTSD og traumer.

-----Kampanjen for isolasjon er grusom og gjør mange deprimerte. Mange, selv unge mennesker, begår selvmord som konsekvens av dette.

-----Maskene gir folk ulike helseplager og er direkte farlige for folk med hjerte og lungesykdommer.

Alt dette skjer angivelig under dekke av en rørende omtanke for befolkningens helse. Vi i Follo For Frihet, har vanskelig for å skjønne hvordan store deler av befolkningen kan la seg forlede til å tro at et lederskap som oppfører seg så grusomt, har folkets ve og vel for øye.

Vi har det siste året også utviklet en betydelig skepsis til den Norske legestand. Covid politikken legitimeres og gjennomføres til dels av leger. Legens første bud er «Primum non nocere», «gjør ingen skade». Men det gjør de og det kan se ut til at mange legers lojalitet ikke ligger hos pasienten og befolkningen, men hos arbeidsgiver, helsebyråkratiet og medisinindustrien.

Man blir ikke en god lege kun av å gjennomføre studier og eksamen. Man må også være lojal mot pasienten og ha ett øye for hva man gjør seg til del av.

Ingen kommentarer enda