Søk

Blogg

Vil du legge inn et innlegg i bloggen vår? Skriv innlegget i en epost, legg ved evt bilder og videolink og send til blogg@lukkopp.no

Retten til å ta feil

Onsdag, Februar 10, 2021

Retten til å ta feil har vært under angrep i flere år. 

Retten til å ta feil har vært under angrep i flere år. Et av virkemidlene for å unngå mennesker som tar feil er å avlyse dem. I dataverden har folk i lengre tid blitt fjernet fra sosiale plattformer som youtube, facebook og twitter. Søkemotoren google presenterer ikke nettsteder og uttalelser fra de som tar feil. For få uker siden ble twitter konkurrenten «Parler» fjernet.

Avisene har utviklet seg til mikrofonstativ for de korrekte. De slipper sjelden til de som tar feil og da kun for å begå karakterdrap. I gamle dager, den gangen staten tillot folk å treffes fysisk, ble arrangører som stilte talerstoler tilgjengelig for folk som tar feil mange ganger presset til å avlyse.

Det heter at man lærer av sine feil og det er mye klokskap i dette. Den vitenskapelige prosess er en endeløs rekke av hypoteser som blir fremsatt og testet mot virkeligheten. Mange vitenskapelige hypoteser viser seg feil. Men om det blir praktisk umulig å fremsette hypoteser, som i sin natur kan være feil, stanser den vitenskapelige utvikling opp. Det er også slik at alle nye ideer, som har brakt verden videre, ble tenkt ut av en person som på det tidspunkt tok feil i forhold til alle andre som ikke hadde tenkt på dette nye.

Vi står i dag oppi en situasjon med Covid-19 som er multivitenskapelig. Selve viruset inkluderer vitenskaper som biologi, medisin og epidemiologi. Virkningene av nedstengingen inkluderer vitenskaper som økonomi og psykologi. Betraktninger om situasjonen inkluderer vitenskaper som juss, rettsfilosofi og historie.

Den offentlige debatt er møteplassen der hypoteser får bryne seg på kritikk og der gode ideer blir løftet ut til de brede masser. Men slik situasjonen er, der mange tanker metodisk undertrykkes, forarmes det intellektuelle miljø. Dette får alvorlige konsekvenser for oss alle ettersom primitive ideologier og følelser tar over tomrommet etter vitenskapen.


«Avlyserne» er vår tids bokbrennere. Det har brent stadig lysteligere de siste årene. "Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am ende auch menschen.". Overalt der man brenner bøker vil man snart også brenne mennesker.

Vi håper at vårt lukkopp.no kan bli en møteplass for åpen debatt.

Ingen kommentarer enda