Søk

Nordre Follo

Velkommen til Nordre Follos lukkopp.no hjemmeside

Ski og Oppegård har vært et fantastisk sted å bo på grunn av det rike sosiale livet. Politikerne har nå, i løpet av måneder revet ned det som har blitt bygget opp over generasjoner. 

Beslutninger vi tidligere har tatt for gitt, som å hanskes med forkjølelse, være sammen med venner og familie, delta i foreninger og dra på trening er tatt ut av hendene på oss. Dåp, konfirmasjon, bryllup, russetid og fødselsdager har blitt avlyst. Kirken er stengt. Vi får ikke gå i begravelser. Kultur, idrett og foreningslivet forøvrig får ikke drive. 

Sosial omgang med familie, venner og bekjente er langt på vei blitt kriminalisert. Barnehage og skoler stenges, åpnes og stenges igjen. Det samme med cafeer, restauranter, og treningssentre. 

Mange har mistet jobben, livsverk har gått i grus. Det er ingen pause fra Coronaen. Det er daglig store oppslag i media. 
Forretninger og institusjoner må tape, koronaskilte og sette frem spray. Vi pålegges å gå med maske, ha hjemmekontor og teste oss. Vi får ikke reise mv. Det har vært Corona 24/7 overalt og hele tiden i snart et år. 

Mange er redde og får psykiske lidelser som følge av både frykt, ensomhet og sosiale problemer. Noen flykter fra de dystopiske realitetene med rusmidler. Det som skjer er “utafor” og ikke “greit” og det synes ikke å være noen ende på tiltakene. Vi ønsker å bringe sammen innbyggere for å støtte og hjelpe hverandre, dele informasjon og medvirke til å gjenvinne hverdagen slik den var før mars 2020. 

Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å gå i seg selv, tenke over hva som skjer og ta ansvar for seg selv og sine medmennesker og medvirke til å slå tilbake mot dette angrepet på oss alle.